+36 30 494 0202 info@szeretetavalasz.hu

Button

//

Small Buttons

Click Me Click Me Click Me Click Me Click Me

Get the code
<br />
Click Me</p>
<p>Click Me</p>
<p>Click Me</p>
<p>Click Me</p>
<p>Click Me

Medium Buttons

Click Me Click Me Click Me Click Me Click Me

Get the code
<br />
Click Me</p>
<p>Click Me</p>
<p>Click Me</p>
<p>Click Me</p>
<p>Click Me

Large Buttons

Click Me Click Me Click Me Click Me Click Me

Get the code
<br />
Click Me</p>
<p>Click Me</p>
<p>Click Me</p>
<p>Click Me</p>
<p>Click Me

Medium Buttons With Border

Button Text Button Text Button Text

Get the code
<br />
Button Text<br />
Button Text<br />
Button Text<br />

Medium Buttons With Border & Icon

Button Text Button Text Button Text