+36 30 494 0202 info@szeretetavalasz.hu
//

Jelentkezz önkéntesnek!

Téged is várunk.

Mi is valójában az önkéntesség?

Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy
alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek , vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.

Mire jó?

Sokan hiszik, hogy az önkéntesség a középkorú, unatkozó középosztályi háziasszonyok tevékenysége. Az önkéntesség a kutatások és a nemzetközi tapasztalatok szerint azonban sokkal szélesebb korosztályokat és társadalmi rétegeket érinthet. A gyerekek szocializációja, oktatása, nevelése során például fontos cél, hogy később közösségük aktív tagjaivá legyenek. A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat segítő környezetben végzik, ahol a felelősséget még mások viselik helyettük. A fiatalok körében növekvő tartós munkanélküliség tendenciáit figyelembe véve még nagyobb a társadalmi felelősség: sokan karrierjük első állomásaként passzivitásba kényszerülnek. Különösen fontos a nők munkaerőpiacra való vissza- és bekerülésének elősegítése. A nyugdíjas önkéntesek számára a magány, a passzivitás, a betegségekbe menekülés és az elszegényedés elkerülésének lehetősége jelenthet vonzást. Emellett egyre több piaci szervezet  figyel fel arra, hogy szakembereinek önkéntes munkára való ösztönzése elősegíti az alkalmazottak kreativitásának, munkakedvének növekedését, felfogható az alkalmazottak sokoldalúvá tételének egyik állomásaként, javítja a cég közösségen belüli reputációját, növeli a vállalaton belüli munkamorált.*

Információk

Jogi háttér

Miért fontos az Önkéntes Tevékenység?**

A törvénynek (2005. évi LXXXVIII. Törvény a Közérdekű önkéntes tevékenységről

(Köt)) köszönhetően megkerülhetetlen témává vált az önkéntesség. A törvény a mellett, hogy jogi értelemben vett státuszt adott az önkénteseknek, számos anomáliát megszüntetett (pl. az önkénteseknek nyújtott költségtérítés adó és járulékmentessége) és általa széles körben vált ismertté és elfogadottá az önkéntes tevékenység haszna a társadalom és az egyének szintjén.

Az önkéntes tevékenység a társadalmi beilleszkedés és integráció egyik eszköze.

Hozzájárul egy összetartó társadalom kialakulásához, a bizalom és szolidaritás
kialakításával, illetve a társadalmi tőke megteremtésével.

Az önkéntes tevékenység egy lehetőség arra, hogy bármilyen nemzetiségű, vallású, társadalmi-gazdasági hatterű és korú ember hozzájárulhasson a pozitív
változáshoz.

Az önkéntesek hozzájárulnak az EU politikák, mint például a társadalmi beilleszkedési politika vagy a fejlesztési támogatás, megvalósításához. Az önkéntes tevékenység hathatos eszköze lehet az aktív és felelősségteljes európai állampolgárság megteremtésének, ami az európai ideák és értékek – mint a demokrácia, szolidaritás és részvétel – központi eleme.

A megosztott társadalmak kibékítésének és kapcsolatuk helyreállításának forrása.

Az önkéntes tevékenységnek köszönhetően az emberek gyakorlatot szereznek a
vezetés, kommunikáció és szervezés területén, kiszélesítik ismeretségi körüket, és gyakran ennek köszönhetően jutnak később fizetett munkahelyhez. Az önkéntes munka informális és non-formális tanulási lehetőséget nyújt és ezért az

Európai Unió által hirdetett életen át tartó tanulás fontos eszköze.

Az önkéntes tevékenység GDP-hez való hozzájárulása a gazdasági érteket és a
gazdasági tevékenység egészéből való részesedését tekintve igen jelentős, ezért
fontos, hogy megjelenjen a nemzeti statisztikai hivatalok által publikált
kimutatásokban.

Az önkéntes tevékenység valamint az üzleti világ, a közhivatalok és az önkéntes központok között létrejövő innovatív partnerség egyik módja a vállalatok társadalmi felelősség vállalásának kialakításának.

Az önkéntesség fontos szerepet játszik a társadalmi kérdésekre adott válaszok
megtalálásában. Az önkéntesek hozzájárulnak a szolgáltatások mennyiségi és minőségi javulásához, és további szolgáltatásokat és ezen az úton továbbhaladva új munkalehetőségeket hoznak létre.

Az önkéntes akciók ezért fontos alkotóelemei az Európai Unió azon stratégiai céljának, hogy a „…világ legversenyképesebb, legdinamikusabb, tudásalapú gazdasága legyen…” , ahogyan ezt 2000 márciusában az Európai Unió Tanácsának
Lisszaboni ülésen a tagállamok elhatároztak.

*Czike Klára – Bartal Anna Mária: Önkéntesek és nonprofit szervezetek – az önkéntes tevékenységet végzők motivációi és szervezeti típusok az önkéntesek foglalkoztatásában, Acta Civitalis 2005 és Czike Klára – Kuti Éva:

Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek; Nonprofit Kutatócsoport

Egyesület, Önkéntes Központ Alapítvány, 2005

** Kiáltvány az Európai Önkéntes Tevékenységről, Európai Önkéntes Központ
(Centre Europeen du Volontariat, CEV), 2006

Miért jó önkéntesnek lenni?

Hogyan lehet jelentkezni?

1. lépés: töltsd ki kérdőívünket!

2. lépés: kommunikálj velünk!

3. lépés: tedd bele a szívedet az önkéntes munkádba!

4. lépés: inspirálj másokat is a segítésre!


Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Tárgy

Beszélt nyelvek

Különleges jártasságaid

Mikor érsz rá leginkább önkénteskedni?

Milyen rendszerességgel szeretnél bejárni?

captcha