+36 30 494 0202 info@szeretetavalasz.hu

Filozófiánk

//

 

A rendszerváltást követő társadalmi, gazdasági változások miatt romlott mindazok helyzete, akik valamilyen oknál fogva eleve nehezített körülmények között élnek. Így a munkanélküliek, alacsony képzettségűek, fogyatékkal élők, veszélyeztetett gyermekek, a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a betegek, idősek, hajléktalanok, a hátrányos helyzetű településeken élő roma emberek boldogulási esélyei tovább csökkentek. Egyesületünk számukra nyújt segítséget olyan módon, hogy felmérjük problémáikat, szükségleteiket és ennek alapján, célzottan segítjük őket.

Egyik legfontosabb célunk az esélyegyenlőség megteremtése. Ebben kulcsszerepe van a gyerekekkel való foglalkozásnak. A készségfejlesztés, a sport- és kulturális programok, nyári táborok, utazások során olyan impulzusok érik a hátrányos helyzetű gyerekeket, amelyeket saját családjukba, környezetükbe továbbítanak, segítve a felzárkózásukat. Látókörük szélesedik, pozitív, ösztönző mintákkal találkoznak, így megnő az esélyük arra, hogy sikerül kitörniük az adott körülmények közül. A hátrányos helyzetben élő felnőttek, pl. a roma emberek számára szervezett programjaink is azt célozzák, hogy olyan ismereteket szerezzenek, olyan hatások érjék őket, amelynek révén jobban boldogulhatnak a mindennapi életben és növekszik érdekérvényesítő képességük, a magukért és másokért való felelősségvállalás képessége. Ugyanezt szeretnénk az anyaotthonokban élő egyedülálló édesanyáknál is elérni.

Másik fontos célunk, amely szorosan kapcsolódik az esélyegyenlőséghez, a társadalmi kirekesztés elleni fellépés, a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációja, a társadalmi szolidaritás növelése. Legyen szó akár a romákról, akár a fogyatékkal élőkről, vagy a hajléktalanokról, azt szeretnénk elérni, hogy nyitottabbá, elfogadóbbá váljanak irányukba. Ezért lehetőséget teremtünk arra, hogy rendezvényeinken, programjainkon a többségi társadalom tagjai közelebbről, személyesen is megismerhessék a hátrányos helyzetben élőket. A személyes találkozások, kapcsolatok csökkentik az előítéleteket, növelik egymás elfogadását. Ezért is tartjuk fontosnak, a jövőre nézve is, az önkéntes közösségi munka támogatását. Az önkéntes diákok a rászorulókkal való személyes találkozások révén remélhetőleg sokkal nyitottabb, toleránsabb felnőttekké válnak.IMG_4659