Filozófiánk

Egyik legfontosabb célunk az esélyegyenlőség megteremtése. Ebben kulcsszerepe van a gyerekekkel való foglalkozásnak. A készségfejlesztés, a sport- és kulturális programok, nyári táborok, utazások során olyan impulzusok érik a hátrányos helyzetű gyerekeket, amelyeket saját családjukba, környezetükbe továbbítanak, segítve a felzárkózásukat. Látókörük szélesedik, pozitív, ösztönző mintákkal találkoznak, így megnő az esélyük arra, hogy sikerül kitörniük az adott körülmények közül.

A hátrányos helyzetben élő felnőttek, pl. a roma emberek számára szervezett programjaink is azt célozzák, hogy olyan ismereteket szerezzenek, olyan hatások érjék őket, amelynek révén jobban boldogulhatnak a mindennapi életben és növekszik érdekérvényesítő képességük, a magukért és másokért való felelősségvállalás képessége. Ugyanezt szeretnénk az anyaotthonokban élő egyedülálló édesanyáknál is elérni.

Másik fontos célunk, amely szorosan kapcsolódik az esélyegyenlőséghez, a társadalmi kirekesztés elleni fellépés, a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációja, a társadalmi szolidaritás növelése. Legyen szó akár a romákról, akár a fogyatékkal élőkről, vagy a hajléktalanokról, azt szeretnénk elérni, hogy nyitottabbá, elfogadóbbá váljanak irányukba. Ezért lehetőséget teremtünk arra, hogy rendezvényeinken, programjainkon a többségi társadalom tagjai közelebbről, személyesen is megismerhessék a hátrányos helyzetben élőket. A személyes találkozások, kapcsolatok csökkentik az előítéleteket, növelik egymás elfogadását. Ezért is tartjuk fontosnak, a jövőre nézve is, az önkéntes közösségi munka támogatását. Az önkéntes diákok a rászorulókkal való személyes találkozások révén remélhetőleg sokkal nyitottabb, toleránsabb felnőttekké válnak.

Donald E. Wildmon

“A szeretet az a nyelv, amelyen a vak láthat, a süket hallhat.”

Hogyan segíthetsz?

Hálásan köszönjük az anyagi, erkölcsi, közösségi támogatást! Projekteink a résztvevők számára ingyenesek, ezért köszönettel fogadunk minden felajánlást.

Segíts te is!

Segíts te is!

A Szeretet a Válasz Egyesület hétről hétre, napról napra azon munkálkodik, hogy enyhítse a hátrányos helyzetből fakadó nehézségeket. Pozitív, megoldásokat kereső, bátorságra ösztönző gondolkodásra, együttműködésre  törekszünk.

 

Adj szeretetet

Tégy ma is valamit, ami örömet szerez valakinek!

Önkénteskedj

Adakozz saját idődből és energiádból

1%

1% is egy cseppel előrébb visz

Támogass

Anyagi segítség, 1% is egy cseppel előrébb visz

Csapatunk akcióban

Táboraink, amelyek ingyenesek a mélyszegénységben élő gyermekek számára, jó kapcsolódási pontot jelentenek az önkéntesek és a táborozók között, sokszor életreszóló barátságok kötődnek az együtt átélt élmények hatására. Diákok számára is biztosítunk közösségi munka lehetőséget, de nagyon szívesen fogadunk bármilyen jelelgű segítséget!

Csatlakozz hozzánk